PLAN LEKCJI 2016/2017

II semestr

4a 4b 4c 4d
5a 5b 5c 5d
6a 6b 6c 6d

 

KL.

LP.

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

4A

1

8.00-8.45

matematyka 47

- / inf 39

---

matematyka 12

j.niemiecki s29

2

8.50-9.35

s36 j.ang/j.ang 50

s36 j.ang/ j.ang s15

wf

religia s29

przyroda s23

3

9.45-10.30

j.polski 48

matematyka s36

wf

j.polski s29

j.polski 48

4

10.35-11.20

technika s29

historia 47

j.polski 48

j.polski s29

s36 j.ang/j.ang 50

5

11.40-12.25

przyroda s23

muzyka 43

religia s29

przyroda s23

wf

6

12.40-13.25

j.niemiecki s15

wf

matematyka 49

plastyka 46

inf 39 / -

7

13.30-14.15

 

 

 

 

8

14.25-15.05

 

 

 

 

4B

1

8.00-8.45

- / j.ang 50

s15 j.ang/ -

matematyka 42

s15 j.ang/ -

matematyka 42

2

8.50-9.35

godz.wych s15

j.niemiecki 12

historia 47

matematyka 42

religia s29

3

9.45-10.30

matematyka 42

j.polski 48

j.niemiecki s15

wf

przyroda 12

4

10.35-11.20

j.polski s15

j.polski 48

przyroda 12

wf

s15 j.ang/ inf 39

5

11.40-12.25

wf

wf

j.polski 48

matematyka 47

j.polski 48

6

12.40-13.25

religia 49

muzyka 43

plastyka 46

- / j.ang s15

technika s29

7

13.30-14.15

 

 

39 inf/ j.ang s15

 

8

14.25-15.05

 

 

 

 

4C

1

8.00-8.45

54 j.niem/ j.niem 48

la/pływanie

j.polski s29

la/pływanie

historia 47

2

8.50-9.35

technika s29

la/pływanie

j.polski s29

la/pływanie

przyroda 12

3

9.45-10.30

wf/wf

matematyka 12

s36 j.ang/ j.ang s29

godz.wych 43

s36 j.ang/ j.ang s15

4

10.35-11.20

wf/wf

39 inf/ inf 54

matematyka 47

matematyka 47

j. polski 12

5

11.40-12.25

przyroda 12

s36 j.ang/ j.ang 49

wf/wf

przyroda 12

religia 46

6

12.40-13.25

matematyka 12

j.polski s23

wf/wf

j. polski 12

la/pływanie

7

13.30-14.15

religia 47

muzyka 43

s 29 j.niem/j.niem s36

plastyka 46

la/pływanie

8

14.25-15.05

 

 

 

 

4D

1

8.00-8.45

religia 42

pn/pływanie

50 j.niem/ j.niem 47

pn/pływanie

s36 j.ang/ j.ang s15

2

8.50-9.35

54 j.niem/ j.niem 43

pn/pływanie

godz.wych 42

pn/pływanie

matematyka 42

3

9.45-10.30

wf/wf

matematyka 42

39 inf./ inf.54

matematyka 42

historia 47

4

10.35-11.20

wf/wf

48 j.ang/ j.ang s36

religia s23

j.polski 46

j. polski 48

5

11.40-12.25

j.polski 48

j.polski 48

wf/wf

j.polski 46

pn/pływanie

6

12.40-13.25

matematyka 42

przyroda 48

wf/wf

przyroda s23

pn/pływanie

7

13.30-14.15

przyroda 12

plastyka 46

47 j.ang/ j.ang 48

muzyka 43

technika s29

8

14.25-15.05

 

 

 

 

5A

1

8.00-8.45

s15 j.ang/ j.ang.s36

technika s29

wf

przyroda s23

j.polski 49

2

8.50-9.35

j.polski 49

54 inf./inf 39

j.polski 49

s36 j.ang/j.ang50

historia 47

3

9.45-10.30

przyroda s23

religia s29

j.polski 49

matematyka s36

wf

4

10.35-11.20

godz.wych 47

j.niemiecki 42

s15 j.ang/ j.ang.s36

j.polski 49

religia 47

5

11.40-12.25

matematyka 47

matematyka 46

matematyka 12

muzyka 43

matematyka 42

6

12.40-13.25

wf

plastyka 46

j.niemiecki 43

 

7

13.30-14.15

wf

wdż s23

przyroda s23

 

8

14.25-15.05

 

 

 

 

5B

1

8.00-8.45

matematyka 46

matematyka 12

j.polski 48

religia s29

j.polski 48

2

8.50-9.35

j.angielski 12

religia 47

muzyka 43

przyroda s23

j.niemiecki 46

3

9.45-10.30

technika s29

j.polski s15

matematyka 12

wf

matematyka 43

4

10.35-11.20

przyroda s23

j.polski s15

54 inf/ inf 39

wf

j.angielski s23

5

11.40-12.25

godz.wych s29

j.niemiecki s29

przyroda s23

j.polski 48

wf

6

12.40-13.25

plastyka 46

historia 47

 wdż s36

matematyka 48

7

13.30-14.15

 

wf

 

j.angielski 48

8

14.25-15.05

 

 

 

 

5C

1

8.00-8.45

technika s29

religia 47

przyroda s23

j.niemiecki 42

la/ -

2

8.50-9.35

historia 47

matematyka 46

plastyka 46

matematyka 46

la/ -

3

9.45-10.30

matematyka 46

wf/wf

j.polski 46

j.angielski 47

matematyka 46

4

10.35-11.20

j.angielski 48

wf/wf

muzyka 43

godz.wych 48

j.angielski s29

5

11.40-12.25

religia 49

j.polski 42

matematyka 46

wf/wf

j.polski 49

6

12.40-13.25

j. polski 47

j.niemiecki s29

54 inf./ inf.39

wf/wf

j.polski 49

7

13.30-14.15

la/hokej

przyroda 48

la/hokej

przyroda s23

- / hokej

8

14.25-15.05

la/hokej

wdż 48

la/hokej

 

- / hokej

5D

1

8.00-8.45

pływanie/pływanie

wf/wf

plywanie/pływanie

matematyka 46

wf/wf

2

8.50-9.35

pływanie/pływanie

wf/wf

pływanie/pływanie

historia 47

wf/wf

3

9.45-10.30

j.polski 12

matematyka 46

j.polski 48

j.polski s23

religia s29

4

10.35-11.20

religia 42

j.polski s29

matematyka 46

j.polski s23

matematyka 46

5

11.40-12.25

matematyka 46

przyroda 12

j.niemiecki 54

j.angielski s29

przyroda 12

6

12.40-13.25

j.angielski 48

j.angielski 42

przyroda 12

pływanie/pływanie

muzyka 43

7

13.30-14.15

technika s29

j.niemiecki 42

godz.wych.54

pływanie/pływanie

plastyka 46

8

14.25-15.05

 

 

54 inf/ inf 39

 

wdż 48

6A

1

8.00-8.45

historia 47

matematyka 42

religia s15

---

przyroda 12

2

8.50-9.35

j.polski s23

j.polski s23

54 inf/ inf 39

j.polski s15

s15 j.ang/ j.ang s36

3

9.45-10.30

s15 j.ang/ j.ang s36

j.polski s23

matematyka 42

przyroda 12

matematyka 42

4

10.35-11.20

j.niemiecki s36

przyroda 12

j.polski s29

matematyka 42

j.polski 49

5

11.40-12.25

matematyka 42

historia 47

s15 j.ang/ j.ang s36

religia 42

wf

6

12.40-13.25

wf

wf

technika s29

muzyka 43

wf

7

13.30-14.15

 

godz.wych 12

plastyka 46

 

 

8

14.25-15.05

 

 

 

 

6B

1

8.00-8.45

j.polski 49

muzyka 43

przyroda 12

49 j.niem/ inf 50

matematyka 43

2

8.50-9.35

matematyka 46

j.polski 49

matematyka 12

matematyka 49

j.polski 49

3

9.45-10.30

43 j.niem/ inf 50

47 j.ang/ j.ang 43

historia 47

j.polski 49

wf/wf

4

10.35-11.20

godz.wych 49

matematyka 46

j.polski 49

przyroda 12

wf/wf

5

11.40-12.25

wf/wf

wf/wf

j.polski 49

s36 j.ang/j.ang s15

historia 47

6

12.40-13.25

technika s29

przyroda 12

s15 j.ang/ j.ang 48

religia 49

religia 47

7

13.30-14.15

plastyka 46

 

- / hokej

 

8

14.25-15.05

 

 

- / hokej

 

6C

1

8.00-8.45

przyroda s23

matematyka 46

matematyka 46

j.polski 48

matematyka 46

2

8.50-9.35

j.polski 48

j.polski 48

godz. wych. 48

j.polski 48

j.polski 48

3

9.45-10.30

historia 47

wf/wf

la/piłka nożna

matematyka 46

la/piłka nożna

4

10.35-11.20

matematyka 46

wf/wf

la/piłka nożna

s36 j.ang/ j.ang s15

la/piłka nożna

5

11.40-12.25

la/piłka nożna

przyroda s23

j.polski 42

wf/wf

s36 j.ang/ j.ang s15

6

12.40-13.25

la/piłka nożna

s36 j.ang/j.ang 49

przyroda s23

wf/wf

54 inf/inf 39

7

13.30-14.15

48 j.niem/j.niem 49

historia 47

religia 42

religia 49

muzyka 43

8

14.25-15.05

plastyka 46

 

 

technika s29

6D

1

8.00-8.45

muzyka 43

j.angielski 48

j.polski 49

historia 47

pływanie/pływanie

2

8.50-9.35

matematyka 42

matematyka 42

matematyka s23

matematyka 42

pływanie/pływanie

3

9.45-10.30

j. polski 49

j.polski 49

pływanie/pływanie

wf/wf

j.polski 49

4

10.35-11.20

przyroda 12

j.polski 49

pływanie/pływanie

wf/wf

matematyka 42

5

11.40-12.25

s15 j.niem/ j.niem s36

54 inf/inf 39

historia 47

j.polski 49

j.angielski 43

6

12.40-13.25

pływanie/pływanie

wf/wf

religia 42

j.angielski 42

przyroda 12

7

13.30-14.15

pływanie/pływanie

wf/wf

godz.wych 49

przyroda 12

religia 48

8

14.25-15.05

 

plastyka 46

technika s29