INFORMACJE

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017

Konferencja klasyfikacyjna

15 stycznia 2018

Początek II semestru

22 stycznia 2018

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018

Konferencja klasyfikacyjna

18 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

18 - 20 kwietnia 2018 (egzamin gimnazjalny)

2 maja 2018 - środa

4 maja 2018 - piątek

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

Klasy VI, VII oraz II i III gimnazjum Klasy I - V oraz oddział "0"
20 września 2017 21 września 2017
22 listopada 2017 23 listopada 2017
17 stycznia 2018 18 stycznia 2018
 11 kwietnia 2018 12 kwietnia 2018
Zebrania rozpoczynają się o godzinie 1700
 

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Wiesław Broda
8.00 - 15.00

DZWONKI

1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY
7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW
11.20 - 14.20


11.20 - 11.40 - obiad dla szkoły podstawowej
12.25 - 12.40 - obiad dla gimnazjum

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA
7.00 - 14.35

3 9.45 - 10.30
4 10.35 - 11.20
5 11.40 - 12.25
6 12.40 - 13.25
7 13.30 - 14.15
8 14.20 - 15.05