Strona wymaga odświeżenia (naciśnij klawisz F5)

Strona Główna
Informator
Aktualności
Terminy
Plan Lekcji
Po Godzinach
Dyrekcja
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Nasi Najlepsi
Sport
Biblioteka
Gazetka Szkolna
Podręczniki
Galeria zdjęć
Rekrutacja


Jesteś gościem:
darmowe liczniki


Szanowni Państwo,

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą Sejmu RP w dniu 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie pierwszych klas gimnazjum będą korzystać z książek udostępnionych przez szkołę!
Do 2017 r. będą to już wszystkie trzy klasy gimnazjum. Zmiany te dyktowane są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (niefinansowanych)
dla klas I gimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Klasa I

1.

Religia

  •       „Spotykam Twoje Słowo” Podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum. red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium: Lublin – Przemyśl - Zamość 2012

  •       „Spotykam Twoje Słowo”, Karty pracy do nauki religii w I klasie gimnazjum, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium: Lublin 2012

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH dla klas II gimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Klasa II

1.

 

Język polski

 

M. Chmiel, W. Herman, Z.  Pomirska, P. Doroszewski „Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum”,  wyd. Nowa Era,    

W. Herman „Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy drugiej gimnazjum”, wyd. Nowa Era.

2.

 

Matematyka

pod red.  M. Dobrowolskiej, ”Matematyka z plusem. Matematyka 2”. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum wyd. GWO, (wersja zgodna z najnowszą podstawą programową)

M. Braun, J. Lech, „Matematyka 2. Zbiór zadań”, wyd. GWO

3.

Informatyka

G. Koba, „Informatyka – Podstawowe tematy”, Wyd. PWN + CD

4.

Chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin, „Chemia Nowej Ery”, Podręcznik dla gimnazjum cz.2 do nowej podstawy programowej, wyd. Nowa Era

5.

WOS

E. Dobrzycka, K. Makara, „Wiedza o społeczeństwie 1”, wyd. Operon

6.

 

Geografia

 

B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja  „Puls Ziemi cz. 2” Podręcznik do geografii dla gimnazjum, wyd. Nowa Era

E. Jaworska, K. Skomoroko, Zeszyt ćwiczeń „Puls Ziemi cz. 2”, wyd. Nowa Era

7.

 

Fizyka

 

B. Sagnowska, „Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2”, wyd. ZamKor,

„Świat fizyki. Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy dla uczniów gimnazjum. Część 2A i 2B”, wyd. ZamKor

8.

 

Biologia

 

M. Jefimow, M. Sęktas „Puls życia cz. 2” Podręcznik do biologii dla klasy I, Wyd. Nowa Era

E. Mazurek, J.  i J. Pawłowscy, A. Zdziennicka „Puls życia cz. 2” Zeszyt ćwiczeń, Wyd. Nowa Era

9.

 

Historia

 

S. Roszak „Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2”. Wyd. Nowa Era 

I. Janicka „Śladami przeszłości – zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy drugiej gimnazjum”, Wyd. Nowa Era.

10.

Zajęcia artystyczne

J. Gumula,” W Tym cała sztuka” Podręcznik do nauczania plastyki w klasach I – III gimnazjum,  wyd. Mac Edukacja

11. 

 

Zajęcia techniczne

 

U. Białka „Zajęcia techniczne” Podręcznik klasa 1-3 Gimnazjum, Wyd. Operon

Irena Kowalczyk, Technika, klasa 2, „Zajęcia papieroplastyczne” - ćwiczenia, Wyd. Operon

12.

Religia

·      „Z Tobą idę przez życie”, Podręcznik do nauki religii w II klasie gimnazjum. Red. P. Mąkosa, wyd. : Lublin – Przemyśl - Zamość 2013

·      „Z Tobą idę przez życie”, Karty pracy do nauki religii w II klasie gimnazjum. Red. P. Mąkosa, wyd. : Lublin 2013

13. Język angielski B. Wetz, J. Styring, N. Tims „English Plus 3” wyd. Oxford University Press

14.

 

Język niemiecki

 

·  poziom podstawowy: A. Sibiga, E. Reymont, M. Jezierska-Wiejak  „Kompass 2 neu”. Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla gimnazjum, PWN

·  poziom rozszerzony: A. Sibiga, E. Reymont, M. Jezierska-Wiejak  „Kompass 3 neu”. Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla gimnazjum, PWN

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH dla klas III gimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Klasa III

1.

 

Język polski

 

M. Chmiel, W. Herman, Z.  Pomirska, P. Doroszewski „Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum”,  wyd. Nowa Era,    

W. Herman „Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy trzeciej gimnazjum”, wyd. Nowa Era.

2.

 

Matematyka

Red. M. Dobrowolska: ”Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy 3” wyd. GWO, wersja zgodna z najnowszą podstawą programową
M. Braun, J. Lech „Zbiór zadań dla klasy 3”, wyd. GWO.

3.

Informatyka

G. Koba, „Informatyka – Podstawowe tematy”, wyd. PWN + CD

4.

Chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin „ Chemia Nowej Ery cz. 3” Podręcznik, wyd. Nowa Era

5.

WOS

E. Dobrzycka, K. Makara, „Wiedza o społeczeństwie 2”, wyd. Operon

6.

 

Geografia

 

R. Malarz  „Puls Ziemi” Podręcznik do geografii dla klasy III gimnazjum, wyd. Nowa Era

J. Osika, Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy III gimnazjum „Puls Ziemi”, wyd. Nowa Era

7.

 

Fizyka

 

B. Sagnowska „Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3”, wyd. ZamKor,

B. Sagnowska „Świat fizyki. Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy dla uczniów gimnazjum. Część 3A i 3B”, wyd. ZamKor

8.

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, „Puls Życia”, podręcznik, część 3, Nowa Era +CD
Monika Jaworowska, Jolanta i Jacek Pawłowscy, Monika Zaleska, „Puls życia 3”, ćwiczenia, Nowa Era

9.

 

Historia

 

S. Roszaka, A Łaszkiewicz „Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum z płytą CD”., wyd. Nowa Era,

I. Janicka „Śladami przeszłości – zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy trzeciej gimnazjum”, wyd. Nowa Era.

10.

 

Muzyka

 

J. Oleszkowicz „Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla klas I – III gimnazjum”, wyd. Nowa Era

J. Oleszkowicz „Gra muzyka! Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klas I – III gimnazjum”, wyd. Nowa Era

11.

Plastyka

J. Gomula „W Tym cała sztuka” Podręcznik do nauczania plastyki w klasach I – III gimnazjum, wyd. Mac Edukacja

12.

Religia

·         „Żyję Twoją miłością”, Podręcznik do nauki religii w III klasie gimnazjum, Red. P. Mąkosa, Wyd. Gaudium: : Lublin – Przemyśl - Zamość 2014

·         „Żyję Twoją miłością”, Karty pracy do nauki religii w III klasie gimnazjum, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium: Lublin 2014.

13.

Język angielski

   R. Fricker, J. Gaszewski „Repetytorium Gimnazjalne” wyd. Longman

14.

 

Język niemiecki 

 

poziom podstawowy: A. Sibiga, E. Reymont, M. Jezierska-Wiejak  „Kompass 3 neu”. Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla gimnazjum, PWN

poziom rozszerzony: A. Sibiga, E. Reymont, M. Jezierska-Wiejak  „Kompass 4 neu”. Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla gimnazjum, PWN

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, G. Zając „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik z ćwiczeniami dla klas I – III gimnazjum, wyd. Nowa Era