Strona wymaga odświeżenia (naciśnij klawisz F5)

Strona Główna
Informator
Aktualności
Terminy
Plan Lekcji
Po Godzinach
Dyrekcja
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Nasi Najlepsi
Sport
Biblioteka
Gazetka Szkolna
Podręczniki
Galeria zdjęć
Rekrutacja


Jesteś gościem:
darmowe liczniki

Statut ZS nr 1 w Dębicy

INFORMATOR O ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W DĘBICY

Zespół Szkół nr 1 w Dębicy został utworzony dnia 1 września 2006 r. W jego skład wchodzi Miejskie Gimnazjum  nr 3 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. Placówka mieści się w budynku zajmowanym do tej pory przez Publiczną  Szkołę Podstawową przy ulicy Paderewskiego 4.

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 jest mgr inż. Wiesław Broda. Funkcje wicedyrektorów pełnią: mgr Anna Furman, mgr Renata Baran, a koordynatorem ds. sportu jest mgr Piotr Longosz.

Szkoła Podstawowa nr 5 na osiedlu  Słoneczne została powołana do życia  7 września 1981 r. Mieściła się ona przy ulicy Sportowej 24,  w zaadaptowanym w tym celu budynku hotelu robotniczego, który należał do Kombinatu Rolno  - Przemysłowego Igloopol,  kierowanego wówczas przez pana Edwarda Brzostowskiego – byłego Burmistrza Miasta Dębicy.

 Dyrektorem nowo utworzonej placówki został pan E. Wodzień. W pierwszym roku funkcjonowania w szkole uczyło się  383 uczniów w 14 oddziałach, zaś pierwsze grono pedagogiczne liczyło 36 nauczycieli.  Wraz z rozkwitem osiedla wzrastała liczba dzieci i młodzieży  i koniecznym stało się wynajmowanie na sale lekcyjne pomieszczeń w Domu Sportu i na plebanii. W związku z tym, w roku 1991 przy ulicy Paderewskiego rozpoczęto budowę nowego obiektu  dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 5. Jego pierwsze skrzydło zostało oddane do użytku już w 1994 r. i podjęły w nim  naukę dzieci z klas  I – III, a w kolejnych latach klasy IV, V i VI. Pozostałe oddziały w dalszym ciągu uczyły się w budynku przy ulicy Sportowej.

         Reforma szkolnictwa z roku 1999 przyniosła utworzenie Miejskiego Gimnazjum nr 3, które zostało umieszczone w budynku przy ulicy Sportowej 24. Szkoła Podstawowa zaś mieściła się w budynku przy ulicy Paderewskiego 4.

W dniu 10 listopada 2001 roku Miejskiemu Gimnazjum nr 3 nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Szkoła otrzymała także ufundowany i wykonany przez rodziców sztandar.
W 2002 r. w gimnazjum utworzono oddziały integracyjne. Już w 2005 roku część gimnazjum to znaczy klasy I i II  zostały  przeniesione  do budynku szkoły podstawowej, trzecioklasiści zaś uczyli się w macierzystej placówce.

         Obecnie, decyzją władz miasta znów jesteśmy wszyscy  razem – od 1 września 2006r. funkcjonujemy   jako Zespół Szkół nr 1 w Dębicy.

Na przestrzeni lat praca i zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów obu szkół  sprzyjały rozwojowi placówek  oraz tworzeniu ich  tradycji. Uczniowie poszerzali swe zainteresowania i uzdolnienia, odnosili sukcesy w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i artystycznych, olimpiadach oraz rozgrywkach i zawodach sportowych, których nie sposób tutaj choćby wymienić. Szkoły kładły nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, przywiązywały dużą wagę do kształtowania wśród młodzieży postaw otwartych na drugiego człowieka. Obok standardowych funkcji dydaktyczno – wychowawczych, realizowano  również ciekawe programy edukacyjne i wychowawcze, jak na przykład program współpracy międzynarodowej Socrates –Comenius, Młodzieżowy Wolontariat – Klub Ośmiu czy Program Szkoły Promującej Zdrowie.

Łącznie w placówce, w  35 oddziałach uczy się 762 uczniów. Tylko w gimnazjum funkcjonuje 9 klas integracyjnych oraz 3 o profilu sportowym, w których uczniowie, doskonaląc swoje predyspozycje, starają się godzić naukę z wielogodzinnymi treningami. 
W Zespole Szkół nr 1 zatrudnionych jest 105 nauczycieli i 26 pracowników obsługi.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Jest dobrze wyposażona  w pomoce dydaktyczne i odpowiednio przygotowana do pełnienia funkcji dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych. Placówka dysponuje czterema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, salą audiowizualną oraz biblioteką multimedialną. Dzieci i młodzież mają także łatwy dostęp do znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miejskich obiektów sportowych: basen, lodowisko, hala sportowa, boisko, z których korzystają w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz treningów pływania i piłki nożnej.
W ubiegłym roku szkolnym została oddana do użytku piękna, duża  sala gimnastyczna, na której jednocześnie mogą odbywać się zajęcia kilku grup oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią  na stadionie lekkoatletycznym.

Przy Zespole Szkół nr 1 funkcjonuje świetlica i stołówka. Uczniowie mają także zapewnioną pomoc pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, stomatologa oraz higienistki szkolnej.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania,  wykorzystując szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które oferuje szkoła. Swój czas wolny mogą również ciekawie i aktywnie spędzić, uczestnicząc w zajęciach sportowych o specjalnościach: piłka nożna, siatkówka, szachy, pływanie.

Motywacją do osiągania wysokich wyników w nauce i sporcie są oprócz medali, statuetek i zaszczytnych tytułów – wycieczki, organizowane dla najlepszych. W tym miejscu możemy pochwalić się coroczną, dużą ilością zdobywanych tytułów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, jak również wspaniałymi osiągnięciami sportowymi, co plasuje naszą szkołę na coraz wyższych miejscach w powiecie i województwie.

Zespół Szkół nr1 jest placówką integracyjną – służąc tej idei wpisaliśmy już w tradycję naszej szkoły dwa duże przedsięwzięcia – Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, odbywający się w grudniu pod hasłem ,, Podajmy sobie dłoń” oraz majowa Paraolimpiada, która jednoczy wszystkich ,,sprawnych inaczej” podczas rozgrywek sportowych. Wydarzenia te w skali powiatu i województwa zdążyły już zaskarbić sobie ogromny szacunek i zdobyć serca tych, dla których zaszczytne hasła współodpowiedzialności za wszystkie dzieci nie pozostają tylko pustym sloganem.

W naszej szkole naprawdę wszyscy czują się DOBRZE I BEZPIECZNIE!