Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów dębickich
szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 80 81 9

 Web Site Photo Gallery by VisualLightBox.com v5.3 Źródło: debica.pl